Auteursrecht DeTitanen 2011, gebruiksvoorwaarden:

Copyright © DeTitanen 2011 . Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd of herschreven worden in eender welke vorm. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u teksten of andere gegevens van deze website te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken ? Contacteer dan eerst detitanen@sint-denijs.be

Wij geven aan de bezoekers van onze website de toestemming tot het downloaden en kopiëren van de verstrekte informatie voor strikt persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden of waarvan de finaliteit veranderd is. Korte aanhalingen uit teksten zijn zonder onze toestemming, maar wel mits bronvermelding toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. In ieder geval vrijwaart u onze organisatie tegen aanspraken van derden.

Onze organisatie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over onze organisatie en over de producten en diensten die we aanbieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze organisatie, verboden.

De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.  

Copyright © DeTitanen, all rights reserved. Gebruiksvoorwaarden klik hier